Wtorek, 19 stycznia 2021 r.

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń i aktualności na naszej stronie oraz na profilach FB i LinkedIn.

Aktualności

Polityka prywatności

Polityka prywatności i pliki cookies

Polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną przez MABOR działalnością szkoleniowo-doradczą oraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych jak również udzielonymi nam zgodami marketingowymi.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest MABOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-909) ul. Św. Bonifacego 104 (dalej jako „MABOR").

Z kim się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez MABOR można skontaktować się z MABOR pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Źródło danych
Źródłem danych są zgody i formularze wypełniane za pośrednictwem strony www oraz w trakcie wizyt w MABOR.

Zakres przetwarzanych danych osobowych
W celu realizacji świadczonych przez MABOR usług pozyskujemy następujące dane: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny), numer telefonu.

Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzymy dokumentację medyczną, zawierającą wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia, jak również mogą znaleźć się informacje o nałogach czy preferencjach seksualnych. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia we właściwy sposób procesu leczenia.

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych obejmuje informacje udzielone MABOR podczas współpracy. Mogą to być np. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, miejscowość). Zapewniamy jednak, że nie sięgamy do dokumentacji medycznej - dostęp do tych informacji mają jedynie upoważnione do tego osoby.

W zależności od udzielonej zgody, przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

- Ustalenie tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez telefon) jak również w naszej placówce. Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.

- Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej. Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.

- Realizujemy prawa pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy oświadczenia upoważniające do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ

- Kontaktujemy się telefonicznie, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu wizyty, przypomnieć o wizycie. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami.

- Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania danych w tym celu. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

- Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe - wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

- Możemy wysyłać informacje marketingowe dotyczące działalności MABOR, takie jak w szczególności oferty, informacje o towarach, usługach, promocjach, wydarzeniach przez nas organizowanych czy artykuły o tematyce prozdrowotnej. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 PrTel w zw. z art. 10 ust. 2 uśude.

Komu przekazywane są dane osobowe?
Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw pacjenta, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1. dostawcom usług zaopatrujących MABOR w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie MABOR (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym);
2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających MABOR w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);
3. osobom upoważnionym w ramach realizacji praw pacjenta;

Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?
Mamy obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest obowiązkiem?
Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku.

Prawa
Jako administrator danych, zapewniamy prawo dostępu do danych, można je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec MABOR sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami w dowolny sposób. Informujemy o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Definicje i skróty
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Ustawa o prawach pacjenta - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
Rozporządzenie MZ - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
PrTel - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ustawy Prawo telekomunikacyjne;
uśude - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;


Polityka cookies

Polityka wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych MABOR
Nasza witryna wykorzystuje wykorzystywać pliki „cookies” które służą identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszych serwisów. Pliki te zapewniają poprawne działanie Witryny. Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. Zazwyczaj zawierają one nazwę witryny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies stosowane w serwisie MABOR nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Gromadzenie danych:
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również między innymi: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony MABOR nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony MABOR. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są używanie, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Dane gromadzone są również w celu: dopasowania treści reklam emitowanych w serwisie, mierzenia ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics, wykorzystania mechanizmu ankiety badającej preferencje użytkownika, mierzenia skuteczności prowadzonych akcji w sieci reklamowej Google, dopasowania treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing).

Wykorzystywanie danych: zebrane dane przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią MABOR. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
Zablokowanie plików cookies: w celu zablokowania przesyłania tego plików typu „cookies”, należy zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki tak, by odmawiała lub usuwała określone pliki cookie. Poniższe linki zawierają informacje, jak dostosować ustawienia w powszechnie używanych przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome. Uwaga: Prosimy pamiętać, że w wyniku zablokowania plików „cookies”, niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Zmiany: w przypadku zmiany obowiązującej polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

Masz pytania? Napisz do nas!

 

Mabor Sp. z o.o.
Stryjeńskich 19/18U

02-791 Warszawa

 

 

Szkoła Psychoterapii MABOR

tel.: 603 116 669

   

mail: mabor@terapiadialog.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej