Sobota, 19 czerwca 2021 r.
assessment center, development center - ilustracja

Assessment Center/Development Center

Assessment/Development Center to wielowymiarowy proces zobiektywizowanej oceny, pozwalający na zebranie informacji o kompetencjach (umiejętnościach, postawach i wiedzy) oraz potencjale rozwojowym jego uczestników.
W trakcie sesji AC/DC, w kontrolowanych, jednakowych dla wszystkich warunkach, uczestnicy wykonują różne zadania, podczas których obserwowani są przez zespół doświadczonych asesorów.
Sesja kończy się dyskusją asesorów, w czasie której, na podstawie zebranych danych, uzgadniają oni ocenę każdej kompetencji. Uczestnik sesji i firma otrzymują profesjonalny raport oraz ustną informację zwrotną.

 

Sesje Assessment/Development Center   

Superwizje i warsztaty dla HR   

Wsparcie procesu rekrutacji i selekcji osób:
- o najwyższym potencjale kompetencyjnym,
- najlepiej dopasowanych do stanowiska.

Ocena kompetencji pracowników:
- mocne strony i obszary do rozwoju,
- planowanie ścieżek rozwoju.

Pisemny raport z sesji oraz sesja ustnej
informacji zwrotnej dla każdego uczestnika
na temat jego potencjału kompetencyjnego.

 

Superwizja procesów AC/DC w firmie
oraz warsztaty konsultacyjne prowadzone
przez doświadczonych konsultantów.

Rozwijanie umiejętności z zakresu AC/DC
wewnątrz organizacji:
- HR, trenerzy, menadżerowie
- samodzielne projektowanie i realizacja
procesów AC/DC w firmie,
- pełnienie roli asesora wewnętrznego,
- tworzenie firmowych narzędzi do sesji AC/DC.

 

Firmowe modele kompetencji   

Tworzenie narzędzi na sesje AC/DC

Profesjonaly model kompetencji, umożliwiający
wystandaryzwowaną ocenę kompetencji kandydatów
i pracowników oraz efektywne planowanie działań rozwojowych:  
- katalog kluczowych kompetencji (firmowych, menadżerskich,
osobistych)
- definicje kompetencji wraz ze wskaźnikami behawioralnymi
oraz praktyczną skalą oceny.

 

Opracowanie zadań dopasownyach do firmowego modelu
kompetencji oraz wewnętrznych prcesów AC/DC:
- zadania symulacyjne (symulacje rozmów z podwładnym,
z klientem, z współpracownikiem, spotaknie z zespołem),
- scenariusze zadań grupowych (dyskusja z liderem,
dyskusja bez lidera, poszukiwanie faktów),
- zadania indywidulane (koszyk zadań, analiza przypadku).

 

Dlaczego warto korzystać z Assessment/Development Center?

Metodologia Assessment/Development Center zdobywa coraz więcej zwolenników w nowoczesnych organizacjach, ponieważ pozwala na znaczne zmniejszenie ryzyka związanego z błędną oceną poziomu kompetencji, dopasowania do stanowiska czy potrzeb rozwojowych kandydatów do pracy i pracowników. Koszt jednego dnia AC jest znacznie niższy niż koszt 3-miesięcznego wynagrodzenia niekompetentnego menadżera oraz koszty jego ewentualnych błędnych decyzji czy niepotrzebnych szkoleń wdrażających go do pracy. W przypadku planowania ścieżek rozwoju, awansów, sukcesji, programów zarządzania talentami, itp., AC/DC znacznie zwiększa trafność decyzji personalnych. Pomaga stworzyć spójny, obiektywny i adekwatny do potrzeb firmy zestaw wymagań oraz buduje świadomość wartości kapitału ludzkiego w organizacji.

 

Szkoła asesora META ASSESS
- MABOROWY EKSPERCKI TRENING ASESORÓW

Szkolenie dla specjalistów HR, pracowników działów personalnych oraz osób odpowiedzialnych za rekrutację i rozwój pracowników w organizacji, a także dla wszystkich chętnych, którzy chcą poznać zasady pracy z kompetencjami w organizacji.do naszej szkoły asesorów. Zapraszamy!

Gwarantujemy:

• Możliwość udziału asesorskiego w prawdziwej sesji Development Center w trakcie zajęć
• Gotowy do wykorzystania zestaw narzędzi AC/DC
• Certyfikat ukończenia kursu META ASSESS
• Indywidualną informację zwrotną o potencjale i obszarach do rozwoju w roli asesora

Cele cyklu:

• Przekazanie uczestnikom uporządkowanej wiedzy na temat metody Assessment Center oraz Development Center
• Rozwinięcie umiejętności korzystania z narzędzi AC/DC
• Rozwinięcie umiejętności tworzenia narzędzi AC/DC
• Nabycie umiejętności całościowej organizacji sesji AC/DC (udział w sesji AC lub DC)
• Zapoznanie z warsztatem oraz zasadami etycznymi pracy asesora

Organizacja:

• Czas trwania - 6 dni szkoleniowych, tzn. 48 godzin szkoleniowych
• Zajęcia odbywają się co 3-4 tygodnie (trzy x 2 dni szkoleniowe)
• Głównym założeniem programowym jest nabycie przez uczestników umiejętności ujętych w ramowym programie szkoły, a nie tylko wiedzy na temat metody AC/ DC
• Grupa treningowa - max 10 osób
• Warunkiem ukończenia treningu jest udział w sesji AC lub DC w roli asesora (zorganizowanej podczas ostatnich zajęć) oraz napisanie raportu, jak również udzielenie informacji zwrotnej obserwowanemu uczestnikowi w obecności superwizora
• Zajęcia będą prowadzone przez dwóch trenerów, w tym jednego trenera wiodącego oraz drugiego – specjalistę w obszarze tematyki danych zajęć

Realizacja projektu:

• W trakcie całego cyklu treningowego realizowany jest projekt, w skład którego wejdą wszystkie wypracowane narzędzia, struktury, procedury, techniki oraz umiejętności
• Zwieńczeniem projektu jest pełnowymiarowa sesja AC/DC oraz uzyskanie certyfikatu

 

Masz pytania? Napisz do nas!

 

Mabor Sp. z o.o.
Stryjeńskich 19/18U

02-791 Warszawa

 

 

Szkoła Psychoterapii MABOR

tel.: 603 116 669

   

mail: mabor@terapiadialog.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej